Początkujący w wyrobie wina

Początkujący w wyrobie wina popełniają często ważny i dla dobrego toku pracy szkodliwy błąd: mianowicie rozpoczynają czytanie od przepisu szczegółowego odnoszącego się do owocu, który ich interesuje, a opuszczają zupełnie przeczytanie części ogólnej, uważając, że są to uwagi mniej ważne i niekoniecznie potrzebne. Takie postępowanie nie jest właściwe, bowiem bez wiadomości wstępnych przepis szczegółowy wydać im się może niejasny. Należy zatem naprzód przeczytać uważnie „Część ogólną”, a dopiero potem przepis szczegółowy dotyczący owocu, z którego wino zamierza się robić.

Co to jest wino? Wino jest to napój alkoholowy powstały przez odfermentowanie soku owocowego. Ponieważ nasze porzeczki, borówki, jabłka itp.są również owocami, przeto odfermentowany ich sok jest również winem prawdziwym, jak i wino otrzymane z winogron. Niesłusznie przeto nazywa się wina tzw. owocowe winami sztucznymi, zwłaszcza, że i wino winogronowe nie występuje gotowe w przyrodzie, lecz może być tylko zrobione, gdy użyje się do tego celu odpowiedniej „sztuki” winiarskiej. Kiedy w miarę postępu nauki przekonano się, że stosując odpowiednie metody, z większości naszych owoców można przygotować wina pierwszorzędne niejednokrotnie przewyższające dobrocią wina gronowe, wówczas wina owocowe poczęły poważnie konkurować z gronowymi, a efekt tej konkurencji z roku na rok staje się dla win owocowych korzystniejszy. Liczne przykłady z życia codziennego wykazują, że doskonali nawet znawcy win nie rozpoznają często win owocowych od gronowych, a że jeszcze wiele osób z niedowierzaniem odnosi się do win owocowych, to tylko dowodzi, ze przemożna reklama i z tem związana sugestja święci jeszcze swoje tryumfy. Skutek tego jest taki, że wina owocowe podajemy najczęściej podmianem wina gronowego, w przeciwnym razie byłoby niesmaczne, wywołujące ból głowy, zgagę i t. p. dolegliwości, choćby zrobione było na zdrowych owocach bez obcych przymieszek, jak siarka, gips itp. które w winach gronowych często się znajdują.

Dziś już wzrastającej produkcji win owocowych nikt nie wstrzyma, a produkcja ta, zwłaszcza sposobem domowym prowadzona, zakorzenione, a fałszywe pojęcia o wartości win owocowych w szybkiem tempie usuwa.

Dlaczego powinniśmy produkować wina owocowe ? Odpowiedzi na powyższe pytanie, nie mogę z braku miejsca w całości rozwiązać, zadowolić się muszę tylko krótkimi uwagami. Otóż za produkcją win w naszym kraju przemawiają względy gospodarcze, społeczne i zdrowotne.