Jak wymeldować byłą żonę

kobieta-kwiaty„Mieszkam w lokalu komunalnym, który przyznano mojej żonie w czasie, kiedy byliśmy już małżeństwem. Po tym, jak żona opuściła mnie (wyjechała za granicę), przeprowadziłem rozwód. Jak mogę pozbawić ją prawa najmu i wymeldować ze wspólnego niegdyś mieszkania, jeżeli odmawia ona zrzeczenia się prawa do lokalu? Jakie dokumenty są mi potrzebne? Do którego urzędu powinienem się w tej sprawie zwrócić?”

Jeżeli sąd nie podjął żadnych postanowień w sprawie korzystania z mieszkania ani nie dokonał podziału majątku, powinien Pan zwrócić się do wydziału lokali mieszkalnych w urzędzie gminy z wnioskiem o wypowiedzenie najmu oraz wymeldowanie byłej żony z powodu niezamieszkiwania we wspólnym lokalu przez dłuższy czas – wyjazd za granicę na stałe. Zgodnie z ustawą o najmie i dodatkach mieszkaniowych, gmina może z ważnej przyczyny wypowiedzieć najem bez konieczności przydzielenia lokalu zastępczego (dotyczy to właśnie opisanego przypadku). Jeżeli przydział mieszkania nastąpił na rzecz Pana żony w trakcie trwania małżeństwa. Pan z mocy prawa również został jego najemcą.

We wniosku proszę napisać, że chce Pan pozostać jedynym najemcą i zaznaczyć, że wszelkie koszty związane z użytkowaniem mieszkania obecnie pokrywa Pan sam. Należy także dołączyć kopie wyroku rozwodowego. Gdyby urząd gminy odmówił wymeldowania żony, może Pan odwołać się do sądu.