Stosunek i okres

seks„Czy stosunek w trakcie miesiączki może doprowadzić do zajścia w ciążę? Czy stosunki podczas okresu są szkodliwe dla zdrowia?”

Teoretycznie jest to okres absolutnie bezpieczny. Na podstawie badań nad zwierzętami i nie ukończonych jeszcze badań nad ludźmi seksuolodzy wykazują jednak, że podczas cyklu menstruacyjnego może dojść do zapłodnienia. Jest to możliwe np. wtedy, gdy stosunkowi towarzyszy bardzo wysoki poziom podniecenia seksualnego. Co ciekawe, dotyczy to także uczuć negatywnych. Np. możliwe jest zapłodnienie w okresie teoretycznie niepłodnym w wyniku gwałtu. Stosunki seksualne odbywane podczas menstruacji nie są wprawdzie szkodliwe dla zdrowia, ale niosą znacznie większe ryzyko zakażenia rozmaitymi wirusami i bakteriami. Z tego powodu, a także ze względów higienicznych większość seksuologów odradza podejmowanie współżycia w czasie miesiączki.