Wykupienie miejsca na cmentarzu

staruszekAby oszczędzić bliskim problemów, wiele osób jeszcze za życia chce zarezerwować sobie miejsce na grób. Jego lokalizację i wysokość opłat wyznacza zarząd cmentarza. Na niektórych cmentarzach możliwości kupna placu na grób są ograniczone. Mogą to zrobić tylko osoby, które mają stałe zameldowanie w Polsce i więcej niż 80 lat lub samotne (takie, których nie miałby kto pochować), które ukończyły 75 lat. Dotyczy to również inwalidów I grupy. Zasady wykupu miejsca na cmentarzach komunalnych są ustalane przez urząd miasta, a na wyznaniowych – właściwą terytorialnie kurię biskupią. Tam też należy składać wnioski i podania, a także odwołania w sprawach spornych.

Groby rodzinne.
Grób rodzinny to miejsce, w którym można pochować dwie osoby lub więcej. Nie może mieć powierzchni większej niż dwa groby pojedyncze. Prawo do pochówku w grobie rodzinnym mają dzieci, wnuki i prawnuki pierwszej złożonej w nim osoby. Oni też (wszyscy razem) muszą wyrazić pisemną zgodę na pochowanie w nim innych osób.
Groby rodzinne mogą być głębokie maksymalnie na piec kondygnacji. Można w nich chować zmarłych w wolnych katakumbach. Jeśli już nie ma miejsc, można ekshumować szczątki, które następnie chowa się pod ostatnim poziomem grobowca. Gdy od ostatniego pochówku nie minęło 20 lat, potrzebna jest zgoda sanepidu. Można też pogłębić grób. gdy pierwotnie był płytszy niż pięć kondygnacji, domurowując dodatkowe piętra. Za złożenie trumny do grobu rodzinnego pobiera się zwykle tzw. opłatę kancelaryjną, zaś za użytkowanie wieczyste placu na grób uiszczamy ok. 10 zł rocznie, niezależnie od tego, czy jest tam już ktoś pochowany, czy nie.

Groby ziemne.
Inne reguły dotyczą grobów ziemnych, czyli wykopanych bezpośrednio w ziemi (nie murowanych). Nie możemy w nich chować następnych zmarłych przed upływem 20 lat, od daty ostatniego pochówku, chyba że uzyskamy zgodę sanepidu. Po upływie tego okresu rodzina może również zastrzec grób na następne 20 lat, wnosząc do zarządu cmentarza odpowiednie opłaty.

Prawo do pochówku

Gdy w danej miejscowości jest tylko cmentarz wyznaniowy, jego zarząd nie ma prawa odmówić pochowania na nim w grobie ziemnym osoby niewierzącej lub innego wyznania. Złożenie trumny w grobie rodzinnym, niezależnie od tego, ile jest cmentarz) – w miejscowości, nie wymaga zgody księdza lub zarządu cmentarza.