Galareta

Galareta da się wyjąć z formy, jeżeli na chwilę zanurzy się ją w ciepłej wodzie lub owinie ściereczką zmoczoną w gorącej wodzie.