Arbejde under sygefravær

lægemidler“Hvis jeg vender tilbage på arbejde tidligere end med sygefravær, har jeg ret til fuld løn for de faktisk arbejdede dage?? Hvilke juridiske regler regulerer disse forhold?”

Der er ingen særlige lovbestemmelser. Det følger af de generelle bestemmelser om vederlag, at medarbejderen begynder at arbejde tidligere, skulle få 100%. løn (Arbejdskodeks Art. 92).