Werken tijdens ziekteverlof

medicijnen“Als ik eerder weer aan het werk ga dan met ziekteverlof, heb ik dan recht op een volledige beloning voor de werkelijk gewerkte dagen?? Welke wettelijke voorschriften deze zaken regelen?”

Er zijn geen speciale wettelijke voorschriften. Het volgt uit de algemene bepalingen over bezoldiging, dat de werknemer eerder aan het werk gaat, zou 100% moeten krijgen. salaris (Arbeidswet Art. 92).