Arbeid under sykefravær

medisiner“Hvis jeg kommer tilbake på jobb tidligere enn sykmeldt, har jeg rett til full godtgjørelse for de dagene jeg faktisk har jobbet?? Hvilke lovbestemmelser som regulerer disse forholdene?”

Det er ingen spesielle lovbestemmelser. Det følger av de generelle bestemmelsene om godtgjørelse, at den ansatte begynner å jobbe tidligere, skal få 100%. lønn (Arbeidskodeks Art. 92).