Kan et dyr donere et organ??

sviniaDagens medisin står overfor et en gang helt ukjent problem. Det er mangel på organer for transplantasjoner som redder livene til pasienter med uhelbredelige forandringer. I vårt land er situasjonen enda verre enn for eksempel i. i Vest-Europa. Mange synes det er vanskelig å komme til rette med å donere et sunt organ til en avdød person til en annen person. Det er derfor det ofte blir søkt om givere blant dyr. Etter å ha gjennomført riktig forskning viser det seg, at de er mest nyttige for dette formålet… griser. Deres indre organer er ganske like i struktur til mennesker. Dessuten er disse dyrene enkle å avle, som ikke krever for mye kostnad. Et annet problem er avvisning av en slik transplantasjon av menneskekroppen. Imidlertid tilbyr kjente metoder for genteknikk håp om at denne hindringen vil bli overvunnet.