Att skydda barn från olyckor

Att skydda barn från olyckor. Lika viktigt, som en anordning för en bekväm plantskola, är att säkerställa barnets säkerhet i lägenheten, vilket ofta förbises av föräldrar.

Förutom korrekt stängning av hemmets första hjälpen-kit, enkla säkerhetsåtgärder bör installeras i lägenheten för att hindra barn från att komma åt gasspisen, gaskranar, eluttag och lutande ut genom ett öppet fönster