Arbeta under sjukfrånvaron

mediciner“Om jag återvänder till arbetet tidigare än på sjukfrånvaro, har jag rätt till full ersättning för de faktiskt arbetade dagarna?? Vilka lagliga regler reglerar dessa frågor?”

Det finns inga speciella lagar. Det följer av de allmänna bestämmelserna om ersättning, att den anställde börjar arbeta tidigare, borde få 100%. lön (Arbetskod Art. 92).