Hur man checkar ut en ex-fru

kvinnablommor”Jag bor i en rådslägenhet, vilket gav min fru vid den tiden, när vi redan var gifta. Efter det, hur min fru lämnade mig (hon åkte utomlands), Jag har skilt mig. Hur kan jag beröva henne rätten att hyra och checka ut från den en gång delade lägenheten?, om hon vägrar att avstå från rätten till lokalerna? Vilka dokument behöver jag? Vilket kontor ska jag kontakta i den här frågan?”

Om domstolen inte har fattat några beslut angående användningen av lägenheten eller delat fastigheten, du bör ansöka till bostadsavdelningen på kommunkontoret med en begäran om att säga upp hyresavtalet och kolla in din ex-fru eftersom du inte har bott i en delad lägenhet på länge – åker permanent utomlands. I enlighet med lagen om hyres- och bostadsbidrag, kommunen kan säga upp hyresavtalet av en viktig anledning utan att det är nödvändigt att tilldela en ersättningslägenhet (detta är fallet i det fall som just beskrivits). Om lägenheten tilldelades din fru under äktenskapet. Herren blev också dess hyresgäst genom lag.

Vänligen skriv i ansökan, att du vill förbli den enda hyresgästen och markera, att alla kostnader i samband med användningen av lägenheten nu täcks av Herren själv. Du måste också bifoga kopior av skilsmässedekretet. Om kommunens kontor vägrade att avregistrera sin fru, du kan överklaga till domstolen.