Hur man skriver ett brev till domstolen

signaturMånga brev skickade till domstolen (t.ex.. stämning eller klagomål) i civila ärenden kan vi skriva själv utan att behöva betala en advokat. Det finns böcker och broschyrer på marknaden, där vi kan hitta färdiga mönster. Även om vi skriver brevet fel kommer vi inte att få några konsekvenser – domstolen kommer bara att returnera dem till oss för slutförande. För 25 PLN, i de flesta stora bokhandlar kan vi köpa en samling exempel på inlagor, som kan återanvändas många gånger – Vi rekommenderar Andrzej Cubałas bok "Patterns of pleadings and contract”, red. librata.