Födelse av ett barn

Ett barns födelse är kanske den största händelsen i någon familjs liv, men det är också en av de största utmaningarna för föräldrarna. Med rätt prenatal vårdprogram kommer mamman och hennes partner att vara väl förberedda för att ta hand om en ny familjemedlem. De flesta barn föds friska, och de växer till friska vuxna. Det är dock aldrig för tidigt att påbörja en förebyggande åtgärd, som gör att du kan leva ett långt liv i hälsa och välbefinnande.

Varje barn bör undersökas regelbundet av en läkare, lära sig att följa hygien och lära sig reglerna för rätt näring, Under de första åren bör ditt barns utveckling övervakas av din läkare eller barnläkare, som kan kallas, när oundvikliga barnsjukdomar uppträder. Strax efter födseln kommer ditt barn vanligtvis att utveckla fysiologisk gulsot, och under det första året av livet bör det få totalt 4 vaccination mot hepatit B. Denna fråga regleras av relevanta rättsliga bestämmelser, men sunt förnuft dikterar också, att ditt barn har grundläggande vaccinationer innan de går i skolan {Se: Vaccinationskalender s. 29).

De flesta barn utvecklas i höjd, kroppsvikt och rörelsefärdigheter ungefär samtidigt, men var inte så bekymrad, om denna utveckling är något annorlunda än för barnen i området. Om barnet å andra sidan ständigt och väsentligt skiljer sig från kamrater, en pediatrisk konsultation kan vara nödvändig. Förutom att ta hand om fysisk hälsa, bör du också ta hand om ditt barns mentala och emotionella utveckling. Kärlek och stöd från familj och vänner hjälper ditt barn att bygga tro på sina egna förmågor, medan kontakter med kamrater möjliggör utveckling av viktiga sociala färdigheter.