SKYDDSVACCINATIONER

SKYDDSVACCINATIONER

Vaccination är en aktiv form av förebyggande av infektionssjukdomar. Vacciner stimulerar kroppens produktion av antikroppar, immunförsvaret mot sjukdomen i fråga.

Immunisering innebär oftast användning av en vaccinationskurs, Gäller vanligtvis 3 grundläggande vaccinationer och så kallade, vaccination (boostervaccination) i steg om upp till 5 år. En fullständig vaccinationskurs förhindrar att sjukdomen utvecklas. I händelse av sjukdom bestämmer den dess milda förlopp.

I Polen finns ett förebyggande vaccinationsprogram baserat på förordningen från minister för hälsa och social välfärd som innehåller vaccinationsschemat. Vaccinationer utförs av kliniker för friska barn (kliniker D) eller vaccinationspunkter.

Tabellen ger en översikt över de obligatoriska vaccinationerna.