Förhalning med separation

vin“Mitt äktenskap går inte bra på grund av min mans alkoholmissbruk. Vår son lider också. Det skulle vara bättre, om mannen bodde separat (det finns en chans). Sonen skulle återfå sin emotionella balans, Jag skulle ha mindre pedagogiska problem med honom. Jag känner mig inte knuten till min man, Jag är inte beroende av honom. Så varför fördröjer jag beslutet att separera??”

Din livssituation – även om det är svårt – har positiva aspekter. Det kan vara bekvämt för dig, vilket verkar till synes paradoxalt. För dina misslyckanden, orealiserade planer kan belasta din man. Det är på grund av honom som du inte uppnådde den förväntade professionella positionen, har inte försvarat sin doktorsavhandling hittills, du har svårt med din son. Du kanske är rädd, det medan jag bodde för mitt eget konto, han kommer inte längre hitta en sådan uppenbar ursäkt för sina egna misstag, försummelse? I den nya situationen måste du hitta orsakerna till dina misslyckanden i dig själv. Ge den tolkningen till din situation, jag antar, att de känslomässiga förhållandena i äktenskapet har gått ut och att manens attityd inte kan ändras.