Hur kan jag förhindra min dotters aggression?

tonåring“Jag har problem med min 17-åriga psykiskt handikappade dotter. Hon avslutade fyra klasser i en skola och ett utbildningscenter, men hon togs bort från det på grund av sitt aggressiva beteende. När hon var hemma (individuellt avslutade sedan 5 och 6 klass), hon agerade bara hemskt mot min man. Så jag bestämde mig för att sätta tillbaka henne i mitten, men jag var tvungen att få henne snabbthåller på att ta bort, igen på grund av aggression. Sedan var hon i olika fabriker i några dagar, sociala vårdhem. Det avlägsnades alltid av samma anledning. Han har varit i centrum i flera månader, där främst äldre bor. Hennes läkare bestämde sig, att han så småningom skulle anpassa sig på något sätt. Problemet är där, att dottern inte vill stanna där, han fortsätter inte heller sina studier. Jag blev tillsagd, att det inte finns någon chans att placera det i en annan satsning. Jag tar henne hem, men jag fruktar ansvar för hennes upptåg. Vad ska jag göra?”

Jag tror, że najlepszym rozwiązaniem dla córki byłoby zabranie dziecka do domu. Hon är den mest fredliga under din vård. Hon skulle också ha möjlighet att fortsätta sina studier. Tyvärr; du måste ta hänsyn till konsekvenserna av hennes handlingar. Det skulle verkligen vara till hjälp för dig att din dotter ständigt sköts av en erfaren psykolog eller psykiater.