Vem man ska klaga på?

gräl“Jag är tjugo år gammal. Jag är nyligen gift. Jag har en älskling, ett år gammal dotter. Tyvärr, I ungefär ett och ett halvt år har det varit skarpa gräl mellan min man och mig. Jag är slagen av honom, förödmjukad, rädd genom att ta bort barnet och överge det. Rodzicom nie mogę się poskarżyć ponieważ przestrzegali mnie przed związkiem z mężem. Jag lyssnade inte på dem. Nu vet jag inte, vart man kan vända sig för att få hjälp.”

Om situationen hemma är så här, som du beskrev det, då har jag inget annat, hur man kan ge råd till fru, låt dig lugnt reflektera över ditt äktenskap och dess utsikter. Du har valet att fortsätta ett misslyckat förhållande eller be dina föräldrar om hjälp. Till, att du inte har följt deras tidigare varningar, betyder inte trots allt, att de inte skulle hjälpa sin dotter och barnbarn.

jag har en känsla, att förutom känslan av att bli sårad av din man, känner du dig överbelastad med skyldigheterna relaterade till vård och uppfostran av barnet. Är en besvikelse, makens missnöje med sättet, hur du uppfyller dem, de är inte en källa till konflikt? Det bekräftande svaret motiverar inte partnerns brutala beteende, men det är värt att ta en kritisk titt på dig själv och försöka rätta till dina misstag innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.