Jak spisać testament?

„Spisałam swoją ostatnią wolę. Aby mój testament wyglądał porządnie, poprosiłam córkę, by napisała go na maszynie. Koleżanka w pracy powiedziała mi, że taki testament będzie nieważny. Dlaczego?”

Pani koleżanka ma rację ponieważ, by sporządzić ważny testament, trzeba napisać go osobiście długopisem lub nawet ołówkiem, podpisać i opatrzyć datą. Nie można posłużyć się w tym celu maszyną do pisania czy komputerem. Ma to na celu zapewnienie autentyczności testamentu i zidentyfikowanie jego autora przez zbadanie pisma. Testament może zostać też sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Zyskamy wtedy pewność, że pozostawiony w kancelarii notarialnej nie zaginie i nie zostanie przez kogoś sfałszowany lub zniszczony. Podobnie, możemy ustnie ogłosić swą ostatnią wolę wobec członka rady lub zarządu gminy, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dwóch świadków. Taki testament zostanie zaprotokołowany.