Warunkowe zwolnienie od podatku

stary dom„Odziedziczyłam mieszkanie po rodzicach. Czy mogę je sprzedać przed upływem 5 lat, zachowując prawo do ulgi w podatku spadkowym?”

Gdy odziedziczyła Pani mieszkanie, mając własne, płaci Pani podatek pomniejszony o tzw. kwotę wolną od podatku, którą objęci są wszyscy spadkobiercy bądź obdarowani i może je Pani sprzedać w każdej chwili. Jeżeli zaś nie miała Pani dotychczas mieszkania lub domu, ma Pani prawo do dodatkowego zwolnienia od podatku spadkowego, tj. odliczenia z wartości spadku kwoty równej wartości 110 m2 powierzchni mieszkania, pod warunkiem, że będzie Pani mieszkała w nim co najmniej przez 5 lat. W przypadku wcześniejszej sprzedaży traci się tę ulgę. Można ją jednak zachować, gdy pieniądze ze sprzedaży przeznaczy Pani na zakup innego mieszkania lub domu lub uzyskanie pozwolenia na budowę domu.