Nie przeszkadzajmy naturze

noworodekPoród jest walką. Podczas niej kobieta nie może być zniewolona. Fizjologią i zachowaniem rodzącej kieruje wówczas natura i nie trzeba jej w tym przeszkadzać.

W trakcie porodu naturalnego kobieta nie leży godzinami nieruchomo na plecach. Może ona spacerować, rozmawiać, wykąpać się itp.

A podczas rozwiązania przyjąć najdogodniejszą pozycję: na boku, na czworakach, prawie siedząc i opierając się o męża, Ruch w czasie porodu redukuje stres, napięcie, Sprzyja to naturalnemu tokowi porodu. Inaczej układają się mięśnie, a sam przebieg jest znacznie lżejszy. Kobieta doskonale rozpoznaje swoje potrzeby i poddaje się im, a osoby towarzyszące powinny tylko asystować i służyć pomocą,

Co ma wpływ na prawidłowy przebieg porodu?

Uprzednio wskazywano na właściwe ułożenie płodu, prawidłowość budowy kanału rodnego i odpowiednią intensywność skurczów porodowych. Dziś wiadomo, jak ważna jest sfera psychologiczna. Trzeba dążyć do zniwelowania u rodzącej stresu, który, występując w pierwszej fazie porodu, prowadzi najczęściej do rozwiązania zabiegowego.

Ciekawe, że na przebieg porodu wpływają relacje kobiety z jej rodzicami, głównie matką. Jeśli wspomniane relacje są dobre, to można się spodziewać, że parcie przebiegnie sprawnie. Gdy kobieta boi się roli matki – na skutek istniejących w podświadomości smutnych doświadczeń – okres parcia wydłuża się. Wiedząc o tym, należy dbać o to, by nasze córki zawsze znajdowały u nas pomoc i zrozumienie.

Skąd pewność, że poród przebiegnie prawidłowo?

Nowoczesne położnictwo stosuje ścisły nadzór nad przyszłą matką, Dobry położnik co do milimetra wie Jak rozwinięta jest ciąża, zna parametry dziecka, zbadany jest kobiecy układ mięśniowy, kostny itd. Nie może się pomylić co do rokowania przebiegu porodu. Tylko w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka konieczny jest pobyt w oddziale patologii ciąży:

Swobodna pozycja podczas porodu nie zagraża dziecku

Niebezpieczny jest tradycyjny poród na plecach, co potwierdzają wyniki badań. Stwierdza się, że w ośmiu przypadkach na dziesięć w konsekwencji takiego porodu występuje czasowa niedrożność żyły głównej dolnej, powodując najczęściej niekorzystne mikroniedotlenienie u noworodka, Obecnie istnieje już możliwość monitorowania kardiotokograficznego w czasie porodu bez konieczności leżenia na plecach.

Czy każda kobieta może rodzić w sposób naturalny?

Wręcz powinna. Nawet jeśli występują u niej (niezbyt duże) powikłania, jak np. wada wzroku lub lekka astma. Byłoby również wskazane, żeby każdej rodzącej kobiecie z ciążą wysokiego ryzyka stworzyć warunki do porodu naturalnego w wysoko specjalistycznym, akademickim oddziale patologii ciąży.

Czy porodu trzeba się uczyć?

W szkołach kobiety poznają etapy rozwoju ciąży. Uczą się poznawać swoje ciało, definiować potrzeby.
W zajęciach towarzyszą ciężarnym ich partnerzy. Poczęcie jest dla rodziny stresem. Tylko niewielki procent reaguje otwarciem i od początku przyjmuje dziecko. Szkoła pozwala wejść w rolę matki, w rolę ojca, rozwija więź uczuciową i rodzinną między partnerami. Tworzy się pozytywne nastawienie do porodu i macierzyństwa w atmosferze czułości i akceptacji tak potrzebnej kobietom.