Narodziny dziecka

Narodziny dziecka są prawdopodobnie najwspanialszym wydarzeniem w życiu każdej rodziny, ale jest to również jedno z największych wyzwań dla rodziców. Dzięki właściwemu programowi opieki prenatalnej matka i jej partner będą dobrze przygotowani do opieki nad nowym członkiem rodziny. Większość dzieci rodzi się zdrowa, i wyrastają z nich zdrowi dorośli. Jednak nigdy nie jest za wcześnie na rozpoczęcie pewnych działań zapobiegawczych, które pozwolą na długie życie w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Każde dziecko powinno być okresowo badane przez lekarza, uczyć się przestrzegania higieny i poznawać zasady prawidłowego odżywiania, Przez pierwszych kilka lat rozwój dziecka powinien być kontrolowany przez lekarza domowego lub pediatrę, którego będzie można wezwać, kiedy wystąpią nieuniknione choroby wieku dziecięcego. Wkrótce po urodzeniu dziecko przechodzi zazwyczaj żółtaczkę fizjologiczną, a w pierwszym roku życia powinno otrzymać łącznie 4 szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zagadnienie to regulują odpowiednie przepisy prawne, ale również zdrowy rozsądek nakazuje, aby dziecko przeszło podstawowe szczepienia przed pójściem do szkoły {patrz: Kalendarz szczepień s. 29).

Większość dzieci rozwija się pod względem wzrostu, masy ciała i umiejętności ruchowych mniej więcej w tym samym czasie, ale nie należy się zbytnio niepokoić, jeśli ten rozwój będzie przebiegał nieco inaczej niż u dzieci z sąsiedztwa. Jeżeli natomiast dziecko stale i znacznie różni się od rówieśników, konieczna może być konsultacja pediatryczna. Poza troską o zdrowie fizyczne należy również dbać o rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka. Miłość i wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół pomagają dziecku nabrać wiary we własne możliwości, natomiast kontakty z rówieśnikami pozwalają na ukształtowanie ważnych umiejętności społecznych.