PORÓD

PORÓD – Przed terminem urodzenia dziecka należy rozważyć różne możliwości postępowania w okresie okołoporodowym. Lekarz może dostarczyć informacji na temat różnych naturalnych metod rodzenia, a także przedstawić argumenty za i przeciw stosowaniu środków znieczulających w celu zmniejszenia bólu podczas porodu. Środek znieczulający wstrzykiwany do tak zwanej przestrzeni nadtwardówko-wej znosi ból, rodząca zaś pozostaje przytomna i świadoma tego, co dzieje się wokół niej. Wspomniany rodzaj znieczulenia nosi nazwę znieczulenia przewodowego i wiąże się zazwyczaj z rzadszym występowaniem objawów ubocznych niż znieczulenie ogólne.

Konieczność przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego zależy od różnych czynników i okoliczności, które można omówić z położnikiem przed porodem. Podczas prawidłowego porodu nacina się skórę krocza w celu poszerzenia ujścia pochwy. Cięcie cesarskie polega na chirurgicznym wyjęciu dziecka z macicy matki. Operacja ta bywa z góry zaplanowana lub też wykonywana doraźnie (co określa się medycznym terminem „ze wskazań nagłych”) ze względu na zagrożenie życia matki lub dziecka.

Pierwsze objawy porodu mogą być trudne do wykrycia. U niektórych kobiet na kilka tygodni przed spodziewanym terminem porodu pojawiają się tak zwane skurcze Braxtona-Hicksa. Występują one nieregularnie, nie stają się coraz silniejsze i nie wskazują na rozpoczęcie porodu. U większości kobiet na początek właściwego porodu wskazuje odejście wód płodowych. Dochodzi wówczas do pęknięcia worka owodniowego i uwolnienia płynu, który chroni dziecko. Ilość płynu wypływającego z macicy może być bardzo różna, od niewielkiej do bardzo dużej. Do innych objawów wskazujących na początek porodu należą: niewielka ilość zabarwionej krwią wydzieliny z dróg rodnych oraz skurcze macicy występujące w regularnych odstępach czasu.

Poród dzieli się na trzy okresy. W pierwszej i najdłuższej fazie skurcze macicy powodują poszerzenie się jej szyjki, tak aby dziecko mogło wydostać się z jamy macicy na zewnątrz. U kobiet rodzących po raz pierwszy faza ta może trwać nawet 12 godzin lub dłużej. W drugim okresie porodu skurcze macicy wypychają dziecko na zewnątrz. U kobiet, które rodzą po raz pierwszy, faza ta może trwać kilka godzin, chociaż czasami dziecko rodzi się po zaledwie kilku minutach. Ostatni okres porodu to wydalenie łożyska, które następuje szybko i stosunkowo bez bólu. Po urodzeniu pierwszego dziecka kolejne porody są zazwyczaj krótsze i trwają od 4 do 8 godzin, ponieważ macica i mięśnie ściany pochwy stają się bardziej elastyczne.