Hoe je een ex-vrouw kunt bekijken

vrouw-bloemen'Ik woon in een gemeenteflat, die mijn vrouw destijds verleende, toen we al getrouwd waren. Daarna, hoe mijn vrouw me verliet (ze ging naar het buitenland), Ik ben gescheiden. Hoe kan ik haar het recht ontnemen om de eens gedeelde flat te huren en uit te checken?, als ze weigert afstand te doen van het recht op het pand? Welke documenten heb ik nodig? Met welk kantoor moet ik contact opnemen over deze kwestie?”

Als de rechtbank geen beslissingen heeft genomen over het gebruik van het appartement of het onroerend goed heeft verdeeld, je moet een aanvraag indienen bij de huisvestingsafdeling van het gemeentekantoor met het verzoek om de huurovereenkomst te beëindigen en je ex-vrouw te checken omdat je lange tijd niet in een gedeelde flat hebt gewoond – permanent naar het buitenland gaan. Conform de wet op de huur en huurtoeslag, de gemeente kan de huurovereenkomst om een ​​belangrijke reden beëindigen zonder de noodzaak om een ​​vervangende flat toe te wijzen (dit geldt voor het zojuist beschreven geval). Als het appartement tijdens het huwelijk aan uw vrouw is toegewezen. De Heer werd ook haar huurder bij wet.

Schrijf in de applicatie, dat je de enige huurder wilt blijven en mark, dat alle kosten die verband houden met het gebruik van het appartement nu door de Heer zelf worden gedekt. U moet ook een afschrift van het echtscheidingsbesluit bijvoegen. Als het stadskantoor weigerde zijn vrouw uit te schrijven, u kunt in beroep gaan bij de rechtbank.