Betinget skattefritak

gammelt hus“Jeg arvet foreldrenes leilighet. Kan jeg selge dem før utløpet 5 år, beholde retten til arveavgiftslettelse?”

Da du arvet leiligheten din, å ha din egen, du betaler skatten minus den såkalte. skattefritt beløp, som dekker alle arvinger eller begavede, og du kan selge dem når som helst. Hvis du ikke har hatt en leilighet eller et hus så langt, du har krav på ytterligere fritak for arveavgift, dvs.. trekk fra verdien av reduksjonen i et beløp som er lik verdien 110 m2 leilighetsareal, sørget for, at du vil leve i det i det minste 5 år. Ved et tidlig salg går denne konsesjonen tapt. Du kan imidlertid beholde det, når du bevilger pengene fra salget til å kjøpe en annen leilighet eller et hus eller få byggetillatelse.