Hvordan skrive et brev til retten

signaturMange brev sendt til retten (f.eks.. søksmål eller klage) i sivile saker kan vi skrive selv uten å måtte betale advokat. Det er bøker og brosjyrer på markedet, der vi kan finne ferdige mønstre. Selv om vi skriver brevet feil, vil vi ikke få noen konsekvenser – retten vil bare returnere dem til oss for ferdigstillelse. Til 25 PLN, i de fleste store bokhandlere, kan vi kjøpe en samling eksempler på innlegg, som kan brukes på nytt mange ganger – vi anbefaler Andrzej Cubałas bok "Patterns of pleadings and contract”, red. librata.