Waarom kunnen we geen baby krijgen??

zwangere-computervrouw“ik weet, dat wanneer het blijkt, dat ik mijn man geen kind kan geven, zal bij mij weggaan. Is er een kans voor ons??”

U vraagt ​​om het onmogelijke. Ik kan de vraag niet beantwoorden, kunt u zwanger worden, omdat ik de redenen niet ken, waarvoor u kinderloos bent. Ik weet één ding – dergelijke situaties zijn uiterst zeldzaam, waarin mannen hun partners alleen verlaten vanwege, dat ze niet kunnen
Kinderen krijgen. Ze ervaren het ontbreken van een kind zeker evenzeer als vrouwen, maar in dergelijke situaties is dat wat hen het meest deprimeert, dat hun vrouwen er erg ongelukkig over zijn. Als de kwestie van het krijgen van een kind zo belangrijk voor je is, of de duurzaamheid van uw relatie ervan kan afhangen, en of de doktoren het hebben bevestigd, dat u niet zwanger kunt worden, Ik stel voor dat je adoptie overweegt. ik verzeker je, dat huwelijk, die een kind adopteren, ze zijn zo blij als deze, die hun eigen kinderen hebben.