Hur man gör ett testamente?

”Jag skrev ner min sista testamente. För att min testament ska se snygg ut, Frågade jag min dotter, för att skriva det. En kollega på jobbet berättade för mig, att en sådan testament är ogiltig. Varför?”

Din vän har rätt för, att göra en giltig testamente, du måste skriva det själv med en penna eller till och med en penna, tecken och datum. Du kan inte använda en skrivmaskin eller dator för detta ändamål. Detta för att säkerställa testamentets äkthet och för att identifiera dess författare genom att undersöka skrifterna. Ett testamente kan också upprättas av en notarius publicus i form av en notarialhandling. Vi kommer då att vara säkra, att om den lämnas på en notarius kontor, kommer den inte att gå vilse och kommer inte att förfalskas eller förstöras av någon. Liknande, vi kan muntligen meddela vår vilja till en medlem av rådet eller kommunstyrelsen, borgmästaren, borgmästaren eller stadspresidenten och två vittnen. En sådan testament kommer att registreras.