Ostrożnie z prądem

gniazdkoLekkomyślność w obchodzeniu się z domowymi urządzeniami elektrycznymi jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Zbyt dużo osób nie przestrzega bowiem podstawowych reguł bezpieczeństwa. Niestety, ofiarami niefrasobliwości dorosłych bywają zwykle dzieci. Pamiętajmy, by:

•    włączonych urządzeń elektrycznych nie pozostawiać bez nadzoru,
•    wtyczek nigdy nie wyjmować z gniazdka, ciągnąc za kabel (wysokie napięcie może spowodować śmiertelne porażenie prądem),
•    jeśli w domu są dzieci -gniazdka należy odpowiednio zabezpieczyć (w sklepach można kupić gotowe zatyczki),
•    nie wkręcać w oprawki lamp żarówek o mocy większej niż podana na oprawce (np. maksymalnie 60 watów),

•    uszkodzeń urządzeń elektrycznych, kabli, wtyczek nie naprawiać po amatorsku samemu, lecz oddać je w ręce fachowca; to droższe, ale bezpieczniejsze rozwiązanie,
•    nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie telewizora (łatwo wówczas o przegrzanie, a nawet eksplozję!),
•    zawsze rozwijać kable od urządzeń elektrycznych o dużej mocy, wyrażonej wysoką liczbą watów (np. wentylatory z nadmuchem gorącego powietrza); w przeciwnym razie łatwo może dojść do stopienia się kabla,
•    w przypadku grzejników promieniujących ciepło zachować odległość co najmniej 1 metra od materiałów palnych (zasłonki, ta-picerka, obudowy),
•    nigdy nie telefonować w wannie i nie suszyć włosów suszarką. W wyniku błędnego działania instalacji telefonicznej może dojść do wzrostu napięcia powyżej 200 woltów (porażenie prądem!);
•    kupować tylko urządzenia posiadające znak bezpieczeństwa.